Sök och finn

När tillvaron känns som ett fängelse frågar jag mig var gallren har sitt ursprung. Om de är konstruktioner utifrån, eller om de är en egen uppfinning. Om gallren kräver utomstående kraft eller list för att raseras, eller om jag kan gnaga mig fri på egen hand. När tillvaron sluter sig omkring mig som en bur går tankarna till Kerstin Ekmans dikt:

Varje människa
måste hitta en punkt där hon är hos sig själv.
Varje människa
som inte vill skäras sönder av världen
måste hitta punkten
där hon inte kan angripas,
grytet under bröstbenet
eller en bit öken
inuti det egna hjärtat.

Det gäller alltså att hitta en punkt där det är tillräckligt högt i tak för att få både luft och rum. Att hitta den punkt där balansen är ett status quo, oavsett hur mycket det stormar. Att hitta en punkt där det finns plats för vila och reflektion. Att hitta den punkt som är hemma, oavsett var man befinner sig.

This entry was posted in Coffee Shop, Health Care, Swedish and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s