Simplify, in cyberspace

“Dropbox” heter en nätbaserad tjänst som fungerar som en dokumentportfölj. “Simplify your life” används som slogan till tjänsten.

Tänk om livet kunde levas på samma sätt. Genom att lägga betungande kapitel åt sidan, i en mapp, och förenkla tillvaron.

Det är väl där livet, det riktiga, och livet i cyberrymden skiljer sig åt. Sortering bland livets händelser är inte så enkel och rättfram som den är med sedvanliga dokument, som med ett enkelt musklick läggs ner i en mapp.

Life is… life, i.r.l. (in real life).

This entry was posted in Coffee Shop, Internet, Swedish. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s