Individuellt stöd till reguljärt arbete

Dagens första presentation håller Ulrika Bejerholm, doktor i medicinsk vetenskap och forskare i arbetsterapi vid Lunds universitet. Hon berättar om Individual Placement & Support (IPS) för personer med psykossjukdomar.

Klientens intressen och hopp om arbete ute i samhället står i centrum. Det förutsätter ett nära samarbete mellan psykiatrin och coacher, med stöd som ges antingen på eller utanför arbetet.

Preliminära resultat visar att merparten av deltagarna i IPS-gruppen (84%), jämfört med en kontrollgrupp, fick en signifikant högre andel sysselsättning ute i samhället. Även livskvalitén påverkades positivt.

Bejerholm trycker på vikten av individens egen motivation, samt på vikten av att som personal lägga ifrån sig sina eventuella fördomar om personer med psykossjukdomar.

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Hope, Research, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s