Monthly Archives: October 2011

Är du närstående? Har någon frågat hur du mår?

Forskningsrön visar att närstående till personer som lider av psykisk ohälsa också blir drabbade av sjukdomens närvaro. Det kan vara i rollen som vårdgivare, som kan innebära en ökad börda i vardagen. Men även syskon och andra närstående, utan rollen som primär vårdgivare, kan känna av sjukdomens närvaro. Att leva nära en person med psykisk ohälsa kan vara en källa till många komplexa och motstridiga känslor. Till exempel känslor av oro, sorg, förlust, skuld, skam, frustration, ilska och … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Research, Social Support, Stigma, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

The ‘dark side’ of research

SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences) makes wonders, but it also makes you wonder, sometimes…

Posted in English, Research | Tagged | Leave a comment

I höstrusket

Posted in Coffee Shop, Hope | Leave a comment

När nej är ett symptom

Min erfarenhet som anhörig till en person med psykisk ohälsa är att nej inte är ett uttryck för patientens vilja, utan ett symptom. Så säger Åsa Moberg – författare, journalist och översättare – i samband med konferensen Psykisk (O)hälsa Syd. … Continue reading

Posted in Health Care, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

I andra möter man sig själv

Han är kirurg o tittar på människor från insidan. Under ytan. “Jag gör små hål, jag gör stora hål, och ibland använder jag de hål som redan finns…” Spridda skratt i publiken. “Det slår aldrig fel”, fortsätter Emmanuel Ezra när han talar på Psykisk (O)hälsa Syd i Malmö. “Det är universellt, vart jag än kommer blir det en reaktion. Med viss fördröjning. Men så tänker folk ‘sa han verkligen så?!’” Hans poäng: under ytan är människor lika. Och alla människor har lika värde. … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Flow

Vi pratar om låsta tankebanor, om avkoppling, om lust och kreativitet. Och om att ägna sig åt en aktivitet där det uppstår flow. Begreppet flow härstammar från Mihály Csíkszentmihályi, professor i psykologi. Det definieras som ett “psykiskt tillstånd som uppstår då en person med tillräcklig medvetenhet ägnar sig åt en verksamhet med ett definierat mål” (Wikipedia, 2011). Tillståndet kännetecknas av “att koncentrationen intensifieras, att medvetenheten ökar och att känslan av passerande tid upphör. … Continue reading

Posted in Coffee Shop, Swedish, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

What makes you tick?

Vilken är din starkaste drivkraft? Vad får dig att gå igång och att inte ge dig i första taget?

Posted in Coffee Shop, English, Swedish | Tagged | Leave a comment