Monthly Archives: October 2011

När nej är ett symptom

Min erfarenhet som anhörig till en person med psykisk ohälsa är att nej inte är ett uttryck för patientens vilja, utan ett symptom. Så säger Åsa Moberg – författare, journalist och översättare – i samband med konferensen Psykisk (O)hälsa Syd. … Continue reading

Posted in Health Care, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

I andra möter man sig själv

Han är kirurg o tittar på människor från insidan. Under ytan. “Jag gör små hål, jag gör stora hål, och ibland använder jag de hål som redan finns…” Spridda skratt i publiken. “Det slår aldrig fel”, fortsätter Emmanuel Ezra när han talar på Psykisk (O)hälsa Syd i Malmö. “Det är universellt, vart jag än kommer blir det en reaktion. Med viss fördröjning. Men så tänker folk ‘sa han verkligen så?!’” Hans poäng: under ytan är människor lika. Och alla människor har lika värde. … Continue reading

Posted in Health Care, Hope, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Flow

Vi pratar om låsta tankebanor, om avkoppling, om lust och kreativitet. Och om att ägna sig åt en aktivitet där det uppstår flow. Begreppet flow härstammar från Mihály Csíkszentmihályi, professor i psykologi. Det definieras som ett “psykiskt tillstånd som uppstår då en person med tillräcklig medvetenhet ägnar sig åt en verksamhet med ett definierat mål” (Wikipedia, 2011). Tillståndet kännetecknas av “att koncentrationen intensifieras, att medvetenheten ökar och att känslan av passerande tid upphör. … Continue reading

Posted in Coffee Shop, Swedish, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

What makes you tick?

Vilken är din starkaste drivkraft? Vad får dig att gå igång och att inte ge dig i första taget?

Posted in Coffee Shop, English, Swedish | Tagged | Leave a comment

Otvetydig agenda

Här pågår byggandet av den nya psykiatrin i Lund. No more, no less.

Posted in Health Care, Swedish | Tagged , , , | Leave a comment

På agendan

Agendor. Ganska snabbt lär man sig att det finns allehanda agendor, även utanför bokhandelns kalenderhylla. Dolda agendor, öppna agendor, obefintliga agendor. Och att det inte alltid är så lätt att hålla reda på de olika. Speciellt om deras existens inte är känd.

Posted in Coffee Shop, Swedish | Leave a comment

Pure pleasure

Posted in Coffee Shop, Nature | Leave a comment

Nyanser

Det är skillnad på att vara självständig och fullständig.

Posted in Coffee Shop, Swedish | Leave a comment

Normalitet

Normaliteten är kontextbunden och omdefinieras i tid och rum. Den kan tyckas tillhöra de kritiska massorna. Ett fenomen för strömlinjeformande. Men även inom samma historiska och kulturella tidsrum kan normaliteten se olika ut för olika människor. Frågan är om modet att möta olika normaliteter, och framförallt de normaliteter som inte är “mainstream”, tillhör normaliteten. Blir det rörigt?

Posted in Coffee Shop, Stigma, Swedish | Tagged | Leave a comment

Positiv, rak och öppen

Tack, Stina, för att du tog dig tid att besvara mina frågor och för att du delar med dig av dina tankar och känslor kring din situation. Att ha en positiv inställning, oavsett hur svårt livet känns, är ett av dina tips för att må bättre och hantera en vardag färgad av psykisk ohälsa. Ett tips till närstående är att vara rak och öppen, och att hålla vägen öppen för en ärlig dialog. Att inte hemlighålla saker och att ha … Continue reading

Posted in Hope, Internet, Media, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment