Brukarinflytande i forskningen

Är du intresserad av brukarmedverkan och brukarinflytande i forskningen?

Forskningpartners utbildar förtroendevalda i förbunden inför handläggningar av anslagsbeslut i forskningsprojekt. De involverade förbunden är Reumatikerförbundet, Astma- och Allergiförbundet, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Psoriasisförbundet.

Forskningpartners utbildar också brukare till att bli forskningpartners i forskningsprojekt. På så vis kan olika former för dialog mellan forskare och brukare utvecklas, och brukarmedverkan och brukarinflytande i forskningen stärkas. 

Titta in Forskningpartners hemsida om du vill veta mer.

This entry was posted in Research, Swedish and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s