I andra möter man sig själv

Han är kirurg o tittar på människor från insidan. Under ytan.

“Jag gör små hål, jag gör stora hål, och ibland använder jag de hål som redan finns…” Spridda skratt i publiken. “Det slår aldrig fel”, fortsätter Emmanuel Ezra när han talar på Psykisk (O)hälsa Syd i Malmö. “Det är universellt, vart jag än kommer blir det en reaktion. Med viss fördröjning. Men så tänker folk ‘sa han verkligen så?!'”

Hans poäng: under ytan är människor lika. Och alla människor har lika värde.

“Märks det på din arbetplats, att alla har lika värde? Märks det i ditt sätt att bemöta människor?” Emmanuel Ezras frågor är högst relevanta och berättigade.

Han använder sig själv för att exemplifiera det faktum att alla människor har en bestämd kunskapshorisont och fördomar. Och att dessa förutsättningar färgar möten med och bemötandet av medmänniskor.

“En dag kan det vara du”, säger en äldre kvinnlig patient till kirurgen i samband med ronden. 

Kirurgen och hans kollegor har endast ägnat den dementa, inkontinenta och skröppliga damen en kort konsultation. Först när de har gått vidare till nästa patient i samma rum blir Emmanuel Ezra påmind om sin mänsklighet, och om sin egen förestående skröpplighet.

Detta genom att damen säger som hon gör. Och påminner honom om hans mänsklighet. Om hans sårbarhet. Om det faktum att varje människa är värd ett värdigt bemötande. Om det faktum att varje möte kan ha en stor betydelse för de involverade parterna. 

Kirurgen – yrkesmannen och människan – bjuder på sig själv och på en avgörande erfarenhet som påminner om vikten av att bemöta människor på ett värdigt sätt. Om vikten av att som vårdpersonal finnas till för patienten, lyssna på patienten, på hans eller hennes behov. Om vikten av att glömma bort sig själv, att bli varse sina fördomar och att finnas till för en behövande medänniska i en sårbar situation.

PS: Här kan du läsa mer om Psykisk (O)hälsa Syd.

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Hope, Social Support, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s