Normalitet

Normaliteten är kontextbunden och omdefinieras i tid och rum. Den kan tyckas tillhöra de kritiska massorna. Ett fenomen för strömlinjeformande.

Men även inom samma historiska och kulturella tidsrum kan normaliteten se olika ut för olika människor. Frågan är om modet att möta olika normaliteter, och framförallt de normaliteter som inte är “mainstream”, tillhör normaliteten.

Blir det rörigt?

This entry was posted in Coffee Shop, Stigma, Swedish and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s