Nätbaserad KBT till Skåne

Nätbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) kommer att erbjudas i Skåne från och med nästa år. Politikerna har sagt ja till upphandling i Skåne, men än så länge saknas en fungerande teknisk plattform.

Hitintills är det enbart Stockholms och Uppsalas landsting som har kunnat erbjuda den tjänsten. Allmänpsykiatriska kliniken i Malmö har agerat testpilot för nätbaserad KBT under de senaste två åren.

Så från och med nästa år är tjänsten förhoppningsvis tillgänglig även i Skåne. Personer som drabbas av mild till måttlig depression kan med fördel dra nytta av KBT över nätet. Även personer med generaliserat ångestsyndrom och social fobi kan få hjälp och, inom kort, också de med paniksyndrom.

Sydsvenskan, Terapi på nätet kan hjälpa fler (2011-10-18)

This entry was posted in Health Care, Hope, Internet, Media, Swedish and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s