KBT via nätet minskar återfallsrisken

Den som en gång har drabbats av depression löper en större risk att drabbas igen vid ett senare tillfälle i livet. Ungefär hälften av de personer som har behandlats för depression drabbas av återfall inom ett år.

Enligt psykologen och medicine doktorn Fredrik Holländare kan risken för återfall minskas betydligt för personer med restsymtom som behandlas med kognitiv beteende terapi (KBT) över nätet.

Restsymtom är en kvardröjande känsla av nedstämdhet och utgör enligt Holländare en av de starkaste riskfaktorerna för återfall.

Holländares studie visar att av 84 personer med rest­symtom fick hälften ingen behandling medan resten behandlades med KBT via nätet. I den obehandlade gruppen drabbades 38% av återfall inom ett halvår, mot bara drygt 10% bland dem som fick behandling via nätet.

Kommunikation med psykologen ägde rum via e-post, och innebar totalt cirka 2,5 timmars arbete per patient för psykologen.

Till nyhetsinlägget på IT i Vården: Återfallen minskade med kbt via nätet.

Referens: Holländare, F., Johnsson, S., Randestad, M., Tillfors, M. et al (2001). Randomized trial of Internet-based relapse prevention for partially remitted depression. Acta Psychiatrica Scandinavica 124(4), 285-294. DOI: 10.1111/j.1600-0447.2011.01698.x

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Internet, Research, Social Support, Swedish and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s