Internationella suicipreventionsdagen imorgon!

I Sverige dör cirka 1200 personer av självmord varje år och 2008 presenterade regeringen en nollvision mot självmord. Trots detta är självmordsfrekvensen hög, med en ökande tendens bland ungdomar.

Under en IASP-konferens år 2003 (International Association for Suicide Prevention) togs beslutet att årligen uppmärksamma den 10 september över hela världen genom att anordna den Internationella suicidpreventiva dagen.

Tänk på det imorgon! Och alla andra dagar, när en vän i nöd kanske behöver hjälp att överleva dagen.

This entry was posted in Social Support, Suicide, Swedish and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s