Själskada och självskada – hur kan vi hjälpa?

I dagens medier framgår det att vården till personer med självskadebeteende är undermålig, eller i alla fall otillräcklig.

Och att problemet breder ut sig.

Du som upplever eller har upplevt sådana problem, hur vill du bli bemött? Vad har hjälpt dig när du har mått som sämst? Hur kan vi – samhället, vården, anhöriga, vänner – hjälpa just dig?

Hjälp oss att hjälpa dig!

This entry was posted in Health Care, Social Support, Swedish and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s