Ett värde, oavsett prestationer

“Jag har tvivlat på mina prestationer många gånger men aldrig på mitt värde.”

“Och ska man bli älskad för den man är måste man ju visa sig som man är.”

Rikard Wolff i Amos (4 september 2011, s.8)

This entry was posted in Hope, Media, Swedish and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s