Stöd att införa nationella riktlinjer vid schizofreni

Socialstyrelsen har nyligen tagit fram nationella riktlinjer för vård vid schizofreni. Medarbetare på Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) har bidragit med framtagandet av det vetenskapliga underlaget.

CEPI är ett “nationellt kunskapscentrum för att främja forskning, kunskapsspridning och implementering av psykosociala insatser för personer med ett psykiskt funktionshinder.”

Nu har också en nätbaserad handledning tagits fram som stöd för att implementera riktlinjerna i den praktiska verksamheten. Utbildningen vänder sig i första hand till chefer inom kommun och landsting, som berörs av de nationella riktlinjerna.

Följ länken nedan för att komma till handledningen:

Kunskapsguidens webbutbildning om schizofreni

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Research, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s