Cannabis och psykisk ohälsa

Många personer med cannabis- och andra drogmissbruk lider samtidigt av psykisk ohälsa. Missbruket kan orsakas av psykisk ohälsa, och vice versa, men även andra bakgrundsfaktorer, såväl biologiska som miljömässiga, kan påverka både den psykiska hälsan och missbruket.

Cannabis med höga halter av den verksamma substansen THC, tetrahydrocannabinol, har visat sig kunna utlösa psykoser och förvirringstillstånd. Det finns även samband mellan långvarig cannabisrökning och depressioner, samt mellan cannabisrökning och schizofreni.

Personer som redan har sjukdomen schizofreni löper en större risk för återfall, med dramatiska symptom och sämre reaktion på antipsykotisk medicin. Risken för psykoser i schizofrenispektrumet ökar också.

Cannabisrökning kan leda till ångestattacker och panikattacker, samt overklighetskänslor som kan hålla sig kvar långt efter ruset. Det kan också utlösa maniska tillstånd vid bipolär sjukdom, samt förlängda och försämrade depressionstillstånd.

Källa: DN (2011-08-18), Insidan, Så orsakar cannabi spsykisk ohälsa

This entry was posted in Research, Swedish and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Cannabis och psykisk ohälsa

  1. A says:

    Observera att det inte finns några vetenskapliga underlag till dessa påståenden. Det är sorgligt att DN tillåter sig att publicera sådana artiklar som ger sken av att vara vetenskapliga. Artikelserien är baserad på FHI’s snabbsammanställningar och enskilda forskare som inte skriver publicerade artiklar (därmed ej vetenskapligt vedertagna). Sök efter reviews (vetenskapliga sammanfattningar) på pubmed.com (världsomspännande medicinsk databas med forskning) och bilda en egen uppfattning, är mitt tips, för medier går tyvärr inte alltid att lita på.

  2. zigsputnik says:

    A, tack för ditt inlägg.
    Du pekar på en viktig sak som handlar om kritisk källgranskning. Jag försöker att vara noga med att referera till källan i blogginläggen så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om innehållet och dess ursprung.
    Som jag ser det finns det en koppling mellan psykisk ohälsa och drogmissbruk. Om det sedan handlar om orsakssamband eller inte är en vidare fråga. Även så frågan om vad som kom först, hönan eller ägget. Men att psykisk ohälsa och missbruk inte sällan visar sig tillsammans kan man de facto observera, även om det inte gäller majoriteten ur båda grupperna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s