Skärskador och själskador

Unga flickor som skär sig själva är ett växande problem. Dubbelt så många kvinnor mellan 16 och 24 år vårdas efter självskador och självmordsförsök jämfört med hur det var för femton år sedan. Varför är det så? Och hur kan vi hjälpas åt för att kartlägga problemet och bemöta de unga kvinnornas behov?

Herman Holm, överläkare inom psykiatrin i Malmö, ser att sjukvården står inför en stor utmaning. Han menar att psykiatrisk vård kan vara till stor nytta och innebära en brytningspunkt för vissa av dessa kvinnor. Men han menar också att sjukhusvård kan kopplas till negativa upplevelser och att nya former av vård bör utforskas för att bemöta kvinnornas behov.

Exempel på lyckosamma insatser är intensiva öppenvårdsinsatser, enskilt eller i grupp, som har visat sig ge minskad sjukhuskonsumtion och bättre livskvalitet och funktion.

Kärnfrågan, menar Holm, är hur detta dåliga mående ska tolkas. Frågan han ställer sig är hur unga kvinnor har det idag, i skolor, på arbetsplatsen och i övrigt, och vad som kan göras för att gemensamt skapa bättre levnadsförhållanden.

Holm ser att varje kvinnas historia är unik, och beskriver många av dem han möter som trasiga, snarare än psykiskt sjuka. Han menar att sjukhuset är den “sista länken i en lång orsakskedja” och att insatser för denna grupp även behövs utanför psykiatrin.

 Alternativ till den sista utposten, så som tvångsvård, måste finnas…

Källa: Sydsvenskan, Antalet självmordsförsök dubblerat (2011-08-15)

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Suicide, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Skärskador och själskador

  1. zigsputnik says:

    I dagens Sydsvenskan (2011-08-18, s.A5) kontrar regionrådet Anders Åkesson och Hannah Parnén, ordförande i föreningen Shedo, på Herman Holms inlägg. Deras målsättning är att Skåne ska bli ett föredöme för vården av självskadande patienter. Strategierna är förebyggande arbete, tidig intervention och skapandet av ett hållbart samhälle för dagens unga. Där kan skolhälsovården och diskussioner kring idealbilder och förväntningar spela en vitkig roll.
    Vi kan hoppas att de lyckas med sin målsättning, så att lyckosamma strategier kan sprida sig till resten av landet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s