Sjukdomsinsikt

Att vara medveten om symptom och sjukdomen som orsakar dem.

En person som saknar sjukdomsinsikt inser inte att hon är påverkad av en sjukdom. I samband med en psykotisk episod saknar den drabbade i regel sjukdomsinsikt. 

Vid psykoser är verklighetsuppfattningen störd. Vanliga symptom är vanföreställningar och hallucinationer, förvirring och uppsplittrade tankar. Psykoser är ofta en skrämmande upplevelse för den som drabbas, men även för omgivningen för vilken patientens beteende kan te sig märkligt. Den som drabbas kan också uppleva sig vara allsmäktig. 

Det är viktigt att en psykotisk person får hjälp med att vårdas, inte minst på grund av den bristande sjukdomsinsikten.

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Stigma, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s