Två överläkares röster om psykiatrin

En tanke med denna blogg är att samtliga röster som på något sätt berörs av frågor rörande den psykiska hälsan-ohälsan ska få en chans att höras. Med andra ord allas röst, om man ska vara drastisk.

I söndagstidningen läste jag ett inlägg skrivet av två överläkare, Lise-Lotte Risö Bergerlind (1) och Arne Stenstedt (2). I stället för att bemöda mig om att skriva om deras ord med egna, sämre valda, citerar jag passager ur artikeln “Samla psykiatrin” rakt av.

“Som psykiatrer har vi en vision och vetskap om att vi både kan bota och minska lidande, men vi vet också att vi inte kan utplåna det helt.”

“De öppna jämförelserna (av den psykiatriska sjukvården) måste ske med relevanta kvalitetsmått och inte bara tekniska produktionsmått. Det vi är ute efter är att patienterna ska tillfriskna, må bra och, i bästa fall, inte behöva oss. De ska inte i första hand komma på besök för att vi ska få god statistik.”

“Kontinuitet är en av de viktigaste faktorerna för patienter och närstående.”

“Att fånga upp och åtgärda de kvalitestbrister som finns är väsentligt./…/ För att klara att driva dessa frågor krävs ett ledarskap med djup kunskap om psykiatri, engagemang, uthållighet och mod. Många psykiatrer skulle med glädje axla den uppgiften om förutsättningarna för vårdutveckling inom psykiatrin förbättras.”

(1) ordförande i Svenska psykiatriska föreningen, process- och utvecklingschef vid Södra Älvsborgs sjukhus.

(2) överläkare på en psykosmottagning i Stockholm, pressekreterare i Svenska psykiatriska föreningen.

Källa: Sydsvenskan, “Samla psykiatrin”, 2011-07-03

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Swedish, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s