Störst får först?

Den amerikanske psykologen Abraham Maslow presenterade sin modell av behovstrappan 1943, som en förklaring av hur människor prioriterar sina behov.

De olika behovsnivåerna utgörs av kroppsliga behov, behov av trygghet, behov av kärlek och gemenskap, behov av uppskattning, samt behov av självförverkligande.

De förstnämnda behoven befinner sig vid behovshierarkins bas, de övriga följer i tur och ordning. Enligt Maslow måste basbehoven tillfredsställas innan behov på en högre nivå kan tas omhand.

Maslows behovshierarki är historiskt betydelsefull och används ofta inom motivationspsykologin.

Mättnad före självförverkligande?

Advertisements
This entry was posted in Nature, Research, Swedish, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s