Boende och daglig verksamhet matchar inte den yngre generationens förväntningar

En ny forskningsöversikt över boende med särskild service och daglig verksamhet publiceras ny av Socialstyrelsen. Den omfattar åren 2000-2010.

Rapporten visar att de verksamheter som finns är utvecklade för en äldre generation, ofta med erfarenheter av den tidigare institutionaliseringen. Dagens verksamheter matchar inte den yngre generationens förväntningar. En generation som vuxit upp i ett samhälle präglat av delaktighet och integration.

Antalet personer i daglig verksamhet har ökat, men ytterst få kommer vidare till den öppna arbetsmarknaden. Forskningsrapporter visar att daglig verksamhet är positivt för identiteten, vänskapsband och samvaro med kamrater. Det ger struktur på dagen och en känsla av att bemästra något. Däremot betraktas det inte som ett riktigt arbete, då det inte ger någon lön eller rättigheter som arbetstagare.

Boendeenheterna växer sig större, med få möjligheter till förändring av boendet. Personalen har ett stort inflytande och kan emellanåt utöva en stark styrning, vilket kräver reflektion kring yrkesrollen. Då hot och våld kan vara ett problem finns även en överhängande risk för utbrändhet hos personalen. Rapporten visar på en pågående kompetenshöjning inom den praktiska omsorgen, med en ökad efterfrågan av akademisk utbildning.

Rapporten visar att merparten av studierna handlar om personer med utvecklingsstörning. Studier rörande personer med funktionsnedsättning på grund av hjärnskada i vuxen ålder och rörande personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar saknas. 

Inte minst med tanke på att personer med funktionsnedsättning lever längre i dag än tidigare generationer är det viktigt att ta reda på deras behov och preferenser avseende boende och arbete.

Socialstyrelsen (2011). Bostad med särskild service och daglig verksamhet – En forskningsöversikt. 2011-6-6.

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Research, Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s