Stigmatisering

stigmatise´ring, inom samhällsvetenskaperna en term för social stämpling.” (Nationalencyklopedin)
Nationalencyklopedin, 2011-06-13
Vad är stigmatisering (i samband med psykisk ohälsa) och vad får det för effekt?
“Stigmatisering leder bland annat till att människor inte söker hjälp för sina problem på grund av  skamkänslor och dåligt självförtroende. Andra människor undviker att leva, umgås,  arbeta eller anställa personer som har psykiska funktionshinder, särskilt dem som har allvarligare sådana. Stigmatiseringen drabbar även anhöriga, anställda inom psykiatrin och leder i förlängningen till att resurserna minskas för denna grupp. Detta hindrar återhämtning och leder till diskriminering.” (Socialpsykiatriskt Forum)
Socialpsykiatriskt Forum, 2011-06-13
Advertisements
This entry was posted in Stigma, Swedish and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s