Kulturella broar mot fördomar

“Förenklat kan man säga att psykiska problem betyder att man är galen. Det är väldigt stigmatiserande.”

Yassin Ekdahl

Så säger Yassin Ekdahl, psykolog med somalisk bakgrund. Parallellt med en uppsökande verksamhet för Malmö stad jobbar Yassin med ett team för traumabehandling vid Röda Korsets behandlingscenter i Malmö.

I dagens Sydsvenskan (2011-06-08) berättar han att det somaliska språket saknar ord för psykiska symptom. Den kulturella synen i Somalia innebär att den psykiska ohälsan har yttre orsaker. Exempelvis tros den kunna vara en bestraffning för ett dåligt uppförande eller ett verk av det onda ögat.

Vid sådana besvär vänder man sig till en medicinman och inte till sjukvården, som kopplas ihop med otäcka sprutor och tabletter. Yassin påtalar vikten av att vinna förtroende och överbrygga den somaliska målgruppens rädsla för vården för att nå ut till den.

Många av Yassins landsmän har traumatiska krigsupplevelser från sitt hemland och är i behov av att bearbeta dessa. Oron för att stigmatiseras på grund av att psykisk ohälsa rimmar med galenskap behöver överbryggas och bemötas på ett passande sätt.

Yassin Ekdahls somaliska bakgrund och språkkunskaper är ovärderliga i ett sådant sammanhang.

This entry was posted in Health Care, Hope, Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Kulturella broar mot fördomar

  1. Aminah Kanerva says:

    VÄLDIGT INTRESSANT, tack så mycket Dr Ekdahl.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s