Familjehemsbarn – en utsatt grupp

“Barn som växer upp i familjehem löper kraftigt förhöjda risker att endast uppnå en låg utbidlningsnivå, att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa, tonårsföräldraskap, självmord och självmordsförsök, missbruk, kriminalitet, långvariga försörjningsproblem, och att förlora sina föräldrar innan de själva blivit vuxna.”

Källa: Malmö stad – i Sydsvenskan, 20011-05-03, s.C8

I Malmö lever cirka 270 barn i familjehem, enligt Sydvsenskans artikel. Antalet fall då barn tvingas flytta ifrån ett familjehem efter en kort tid, ett så kallat sammanbrott, har ökat från 26 stycken 2006 till 36 stycken 2010.

Det betyder att barnen kan komma att slussas vidare i systemet, vilket återigen innebär uppbrutna relationer och nya människor för barnen.  

I hälften av sammanbrottsfallen har familjerna inte genomgått någon lämplig utbildning för att bli familjehem. I de nya riktlinjerna krävs utbildning för dem som vill erbjuda barn familjehem.

Advertisements
This entry was posted in Social Support, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s