Monthly Archives: April 2011

Poetry & Rock’n Roll

Advertisements

Posted in Coffee Shop, English | Leave a comment

Ibland…

…är det svårt att hinna och hänga med. Sig själv också.

Posted in Coffee Shop, Swedish | Leave a comment

Hej i farten!

Livet är ett äventyr!

Posted in Coffee Shop, Hope, Swedish | Tagged , | Leave a comment

Vårkänsla

Posted in Coffee Shop, Hope, Nature, Swedish | Tagged , , | Leave a comment

Dagens skörd av psykisk ohälsa i Metro

Jag bläddrar i dagens Metro (2011-04-20) på väg till jobbet. Först läser jag om det rekordhöga antalet barn som slås av okända människor. Barnläkaren och barnpsykiatern Salomon Schulman menar att sådana händelser kan leda till att mycket känsliga barn drabbas av djupa depressioner. År 2010 anmäldes 392 fall av misshandel av barn i åldrarna 0-6 år i Skåne, mot 346 år 2009. Antalet anmälningar där gärningsmannen var obekant med offret uppgår till 36 år 2010, jämfört med 19 … Continue reading

Posted in Media, Research, Swedish | Tagged , , , | Leave a comment

Fyrkantiga svar i en elliptisk värld

Jag kan tycka att vissa frågeformulär inom forskninsgvärlden är oerhört fyrkantiga och svartvita i sin utformning. Verkligheten känns ofta mer komplex än ett ja/nej svar, eller än ett svar med graderat instämmande. Där ena ytterligheten är att påståendet inte stämmer alls med verkligheten och den andra att det stämmer helt. Ibland kan jag uppleva att svaret som stämmer bäst överens med verkligheten inte ryms inom de svarsalternativ som erbjuds. Och ändå ska samtliga frågor besvaras, så sanningsenligt som möjligt. Hur ska det då gå till, om lämpliga svarsalternativ saknas?

Posted in Research, Swedish | Tagged | Leave a comment

Ta vara på dig

Sjukdomar och ohälsotillstånd kommer ibland i vägen för det “vanliga” livet, helt plötsligt. Planer grusas, frustrations- och skuldkänslor maler. “Jag borde göra det och det och det…” Men om kroppen och/eller psyket säger ifrån borde man istället göra bara det: ta vara på sig själv och se till att tillfriskna. Det blir nog det bästa för en själv, och för dem man har skuldkänslor inför. Lämna dessa negativa tankar utanför. Fokusera istället på det som … Continue reading

Posted in Hope, Social Support, Swedish, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment