Villiga studenter

Läser uppsatser av vårdar- och sjuksköterskestudenter. Blir så glad när jag känner glöden bakom orden. Och hoppas att viljan och ambitionerna håller i sig. Så att de kan bemöta framtida patienter på bästa sätt, i sina nya yrkesroller.

This entry was posted in Health Care, Hope, Research, Swedish and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s