Mobbning i cyberspace

Nätet tycks inte vara en tillfällig fluga, som det påstods för ett antal år sedan. Det är bara att konstatera. Den numera nygamla teknologin har inneburit en rask utveckling av nätbaserade applikationer och tjänster. Med detta följer både för- och nackdelar.

Bland fördelarna finns den snabba och enkla åtkomsten av information. Flera studier visar att nätet är populärt för att söka hälsorelaterad information, inte minst gällande psykisk ohälsa. Nätet är tillgängligt dygnet runt, oberoende av tid och rum, varhelst det finns en dator eller annan manick med fungerande uppkoppling.

På nätet är det lätt att vara anonym, vilket för vissa kan vara en fördel. Känslan av utsatthet är mindre. Dessvärre är det också enkelt att sprida missvisande information via nätet, vilket kan ha förödande konsekvenser. Felaktiga hälsoråd kan spridas till utsatta personer och bidra till att sökandet av professionell hjälp fördröjs, med olyckliga effekter. Allt som finns på nätet är inte tillförlitligt, korrekt eller ens sant. Det gäller att kunna sålla i informationen.

En annan baksida handlar om så kallad flaming, eller oanständigt beteende på nätet. Genom nätbaserade tjänster, så som chatgrupper eller nätverkstjänster, är det lätt att mobba andra utan att behöva mötas ansikte mot ansikte. Mobbning skadar, oavsett forum. Och att mobbas via nätet… är fegt.

Har du någonsin blivit “nätmobbad”? Vad kände du och tänkte du då? Fick du uppbackning i att hantera situationen?

This entry was posted in Internet, Social Support, Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s