Förskrivning av antidepressiva ökar

Användningen av antidepressiva ökar i Sverige, trots de nya riktlinjerna om att använda mer terapi i vården. Det visar Socialstyrelsens siffror. År 2010 fick cirka 500’000 kvinnor och 275’000 män antidepressiva jämfört med 490’000 kvinnor, respektive 250’000 män 2009.

Socialstyrelsen menar att det inte är förvånande då de nya riktlinjerna enbart presenterades för något år sedan. Förhoppningen är att förskrivningarna av antidepressiva ska minska på sikt.

Källa: Sysvenskan, 2011-04-01 (TT)

This entry was posted in Health Care, Swedish and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s