Delaktighet i psykiatrisk vård och behandling

En självklarhet eller en utopi?

Dagens tredje uppslag i ämnet “långvarigt psykiskt sjuka och/eller funktionshindrade”, av forskarna Elisabet Olin och Mats Johansson.

Frågan är vems delaktighet som åsyftas och vad som menas med begreppet delaktighet. Delaktighet kan definieras på olika sätt: utifrån inflytande (t.ex. i en aktivitet), tillhörighet (inklusion, en gemenskap) och en känsla av delaktighet.

Olika hinder för delaktighet för människor med funktionshinder har identifierats. Det handlar om stigmatisering, brist på kontroll, kognitiva svårigheter, social isolering, “fel” sorts hjälp och svårigheter att överblicka framtiden.

Elisabet Olin och Mats Johansson ställer frågor för reflektion: 

Vilken sorts delaktighet talar vi och andra om? Talar exempelvis politiker, forskare, vårdprofessionella och brukare om samma sorts delaktighet?

Och vems delaktighet fokuserar vi på? Vilken definition av delaktighet står i centrum hos de olika aktörerna? Delaktighet har en maktdimension och frågan är vems delaktighet vi fokuserar på.

Elisabet Olin och Mats Johansson poängterar vidare att det inte finns några genvägar till delaktighet.

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Research, Social Support, Stigma, Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s