Att tala till eller med, det är frågan

Jag spinner vidare kring tankar om organisationer och välmående. Och kring tankar om vad bemötandet och människosynen spelar för roll i förhållande till både personalens och patienters/brukares/klienters upplevelser av hälsa och livskvalitet. 

Med dessa tankar i bakgrunden fastnar jag för citaten nedan. Det första på tal om hierarkier, i detta fall inom pykiatrin:

“När jag började var det en otrolig hierarki från patienterna längst ner på skalan till överläkaren i toppen./…/ Idag har det blivit bättre, men hierarkierna existerar fortfarande. /…/ Men det där går i vågor och beror på personer, organisationer, ledarskap och samhällsutveckling. När tyngdpunkten läggs på medicinering får läkarna en starkare roll än när andra insatser anses lika viktiga. Men det paradoxala är att graden av jämställdhet i relationerna kan variera från dörr till dörr, från person till person…”

Och det andra citatet på tal om organisationskulturer, där trenden inom psykiatrin har gått från att arbeta

för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa till att arbeta med dem.”

Dessa citat kommer troligtvis att eka inom mig nästa gång jag hör en så kallad välvillig röst påstå att “jag gör detta för ditt eget bästa”, oavsett sammanhang. Frågan är om det inte snarare är för avsändarens eget bästa. Jag tänker i alla fall låta tankarna spinna vidare… kanske blir jag klokare. Eller också inte. 

Källa: Nordén, Hans (2008). Kunskap att hämta – brukarmedverkan för en bättre psykiatri. Gothia Förlag AB, Stockholm.

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Swedish, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s