Den läkande Moder Jord

Benämningen Moder Jord eller Moder Natur är ett sätt att personifiera naturens livsgivande och vårdande egenskaper.

Naturen har länge varit en källa för rekreation och turism. Nu visar även forskarrön naturens välgörande effekter vid stress- och krishantering, smärtlindring och mental återhämtning. Forskning kring naturens välgörande effekter har lett fram till olika teorier som kan förklara detta fenomen.

Ett exempel är makarna Kaplans forskning från 1970-talet. De menar att vilsamma intryck i naturen stimulerar den spontana i stället för den riktade uppmärksamheten. Detta främjar vila och återhämtning genom att inte vara lika energikrävande som den riktade uppmärksamheten.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp vet att ta vara på detta. SLU har blivit ledande i området natur- och trädgårdsterapi och kombinerar fördelaktigt teorier från olika discipliner, så som medicin, sjukgymnastik, arbetsterapi och psykoterapi med landskapsarkitektur, miljöpsykologi och traditionell trädgårdsterapi.

Frisk i naturen är ett annat exempel av en satsning på naturens läkande krafter vid psykisk ohälsa. I Naturvårdsverket skrivelse “Naturen som kraftkälla” går det också att läsa mer om naturens välgörande egenskaper för människan.

Och nu ska jag ut och promenera! Allt för hälsans skull 🙂

Länkar:

Naturvårdsverket (2006). Naturen som kraftkälla. Edita Västra Aros. (pdf)

Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarps rehabiliteringsträdgård

Frisk i naturen, Ett nordiskt projekt

This entry was posted in Nature, Research, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s