Förbättring av den psykiatriska heldygnsvården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska stödja ett systematiskt förbättrinsgarbete inom den psykiatriska heldygnsvården, med fokus på kvalitet och arbetsmetoder. Målet är en god och säker vård med patientperspektiv.

Satsningen uppgår till 150 miljoner till landstingen under 2010-2012 och består av tre delprojekt: uppföljning och förbättring av data om tvångsvård och tvångsåtgärder; kunskap- och kompetensutveckling; samt praktiskt förbättringsarbete och Genombrottsprojekt.

Genombrottsmetodiken går ut på att på ett systematiskt sätt minska gapet mellan teori och praktik, det vill säga mellan vetenskapliga rön om hur arbetet borde bedrivas och hur det faktiskt bedrivs. 

Utgångspunkten är ett brukarperspektiv med ett engagemang av hela vårdteamet, samt utvärderande mätningar av vidtagna åtgärder. Metoden har visat sig vara framgångsrik med bestående positiva förändringar i vården.

Källor:

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Swedish and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s