Olika perspektiv på psykiatrin

Wikipedias definition av psykiatri, dagens datum (2011-02-24)

Psykiatri är en medicinsk disciplin, som utgår från psykopatologi och kan betraktas som en avknoppning från neurologin. Dess verksamhet kretsar kring psykiska störningar, deras yttringar, orsaker, behandling och förebyggande. Psykiatrin ägnar sig åt att diagnostisera och behandla sådana psykiska ohälsotillstånd och mentalsjukdomar.

Den moderna psykiatrin strävar efter en syn på mentala sjukdomar och psykisk ohälsa som en blandning av medicinskt-biologiska, psykologiska och sociala fenomen. Den dominerande och ofta eftersträvade behandlingsformen är således en kombination av medicinering, psykoterapi samt socialpsykiatriska aktiviteter och stödinsatser.

Psykiatrins historiska utveckling

Psykiatrin har använt metoder som idag anses kontroversiella, såsom isbad, insulinchocker, sömnkurer, elchocker (ECT) samt lobotomi. Ett första genombrott skedde på 1950-talet med Hibernalet, som gjorde stormavdelningarna överflödiga. Ett andra genombrott kan den nya generationen antidepressiva mediciner anses vara, som har räddat ett mycket stort antal liv och som introducerades i slutet av 1980-talet. Bipolära sjukdomstillstånd (manodepressivitet) behandlas vanligen med litium och behandlingen av schizofreni är föremål för intensiv forskning. De stora mentalsjukhusen har övergetts för en mer decentraliserad vård.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykiatri, 2011-02-24

Som svar på Wikipedias definition av psykiatrin skriver en person följande:

Psykiatrin är ingen vård

Jag föreslår att meningen “Psykiatri är en medicinsk disciplin som ägnar sig åt att diagnostisera och behandla psykiska ohälsotillstånd och mentalsjukdomar.” ändras till “Psykiatri ägnar sig åt att mot pengar från de så-kallade “läkemedelsbolagen” droga sönder sina offer med psykofarmaka-knarkskit”

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Psykiatri, 2011-02-24

Ja, synen och erfarenheterna från psykiatrin är blandade. Metoderna som har använts tidigare och som förekommer inom psykiatrin idag kan och bör ifrågasättas.

Behandlingar som uppfattas som rent människoplågeri idag framstod som vettiga när de infördes. Kan man anta. Metoder som vi betraktar som välgörande och effektiva i dagens samhälle kanske kommer att upplevas som omänskliga om ett par år eller decennier. Vem vet?

Att förhålla sig kritiskt är sunt. Därmed inte sagt att man inte kan lyfta fram både negativa och positiva aspekter och ha ett nyanserat förhållningssätt till det betraktade. 

Det finns troligtvis lika många verkligheter som det finns individer i världen. Att olika personers verklighet inte alltid stämmer överens kan enkelt man enas om, utan större omvägar. Att lyssna in en medmänniskas verklighet, att respektera den, och att kanske till och med försöka att förstå den kräver en större ansträngning och god vilja. Faktorer som kan vara svårare att uppbringa, men som är grundstenar i ett gott bemötande.

Hur ser din verklighet ut? Och din syn på psykiatrin? Hur skiljer den sig från din grannes syn på saken? Från personalens? Och från patientens? Hur uppfattar dina anhöriga den vård som ges eller uteblir? Har alla samma syn och upplevelser från eventuella kontakter med psykiatrin? Och liknande syn på den psykiatriska vården utifrån mediernas skildring utav den?

Eller är skillnaderna lika markanta som i de ovanstående definitionerna av begreppet psykiatri? Om så är fallet, går det att mötas och utarbeta konstruktiva lösningar för att komma åt den psykiska ohälsan och förbättra livskvaliteten?  

Många frågor som söker svar. Eller i alla fall en diskussion, allra helst i ett öppet och tillåtande klimat.

  
This entry was posted in Health Care, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Olika perspektiv på psykiatrin

  1. @Tilljan says:

    Mycket bra inlägg. Det är svårt att föra en vettig diskussion med människor som envisas att ha foliehatt.
    ECT är fortfarande vanligt. Vad ska vi skylla på då? Att Vattenfall vill chocka sönder folket?

  2. zigsputnik says:

    Om inte annat så ckockar elräkningarna sönder folket… 😉
    Tack för ditt inlägg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s