Hur ska vi tolka statistiken?

I dagens Sydsvenskan (2011-02-16) finns en liten notis om antalet registrerade hot om sjävskada och självmord riktade till tre olika organisationer i samhället (källa TT):  

  • 144 självskadehot hos Arbetsförmedlingen år 2010, jämfört med 8 stycken 2009
  • 191 självmordshot hos Kronofogden 2010, jämfört med 37 stycken 2006
  • 1047 självmordshot hos Försäkringskassan 2010, jämfört med 189 stycken 2006 

Dessa siffor är publicerade utan medföljande text. Betyder det att tolkningen av dem är självklar och ensidig? Eller kan statistiken tolkas på olika sätt?

Att sjukdom och ekonomiska bekymmer kan leda till en livskris och tankar på döden är kanske inte så konstigt. Att ge uttryck för sin desperation när mattan rycks under fötterna förefaller inte heller särskilt märkligt. Att självskade- och självmordsavsikter används som hot för att uppnå egna mål förekommer också. Så vad ska vi avläsa ur statistiken? 

Oavsett vilket är det bara att konstatera att tillvaron är tuff för många människor. Att drabbas av en sjukdom eller skada kan innebära en genomgripande livsomställning på flera plan. Inte minst på det ekonomiska med tanke på att arbetsförmågan kan vara nedsatt.

Utan skyddsnät kan det gå snabbt utför. Inte nog med oron över hälsan, därtill kommer rädslan för att inte klara sig ekonomiskt. Oärliga personer med avsikten att utnyttja exempelvis försäkringssytemet förekommer, men det finns säkerligen desto fler ärliga individer vars hälsotillstånd ifrågasätts på ett kränkande sätt av samma system.

Är inte tanken med dessa samhällsinstanser att stötta sina medborgare, inte att stjälpa dem? Därmed inte sagt att goda insatser inte förekommer, men alltför ofta framkommer tragiska berättelser om speciellt sårbara personer som råkar illa ut. Varför sparka på den som redan ligger?

Och hur hanteras dessa hot inom nämnda instanser? Det kan inte vara enkelt att vara vare sig avsändare eller mottagare av sådana hot. Fångas självmordsbenägna personer upp genom detta nät eller lämnas de till sitt öde? Hur ser stödet och rådgivningen i förhållande till sådana uttalanden ut för personalen inom dessa organisationer?

Vissa svar väcker desto fler frågor.

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Suicide, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s