Depression kan orsaka hjärtinfarkt

Att hjärtinfarkter kan leda till depression är välkänt. Att depression kan ge upphov till hjärtinfarkter är mindre utforskat.

En studie från Uppsala visar på kärlförändringar hos kvinnor med depression, trots att ingen av kvinnorna lider av överdriven fetma eller röker. Kärlens innersta lager är förtjockat och mellanlagret förtunnat. Dessa förändringar är tecken på tidig åderförfettning, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Både kronisk stress hos ungdomar och långvarig depression leder till en hög utsöndring av stresshormonet kortisol, samt till en minskad utsöndring av könshormoner och tillväxthormon. Detta kan leda till insulinresistens och kärlförändringar.

Vidare kan långvarig negativ stress orsaka högt blodtryck och förhöjda blodfettsnivåer och därmed bukfetma. Kombinationen av dessa tillstånd och typ 2-diabetes ligger bakom det metabola syndromet, som också ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Dessa studier visar att depression som riskfaktor inte ska underskattas, även om fler studier behövs för att utforska sambandet mellan depression och hjärtsjukdomar.

Inte minst ger det fog för uttrycket “ett sunt psyke i en sund kropp”!

Källa: En underskattad riskfaktor, Hjärt- och lungfonden

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Research and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s