Ja till utbildning om bipolär sjukdom

Utbildning om bipolär sjukdom och om hur det är att leva med sjukdomen stärker personerna som drabbas och deras anhöriga. Både den drabbade personen och anhöriga påverkas av sjukdomen i sitt dagliga liv. Det visar psykiatrisjuksköterskan Patrik Dahlqvist Jönssons avhandling. 

I samband med en intervention bestående av tio gruppträffar samlades familjer på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för att få kunskaper om manodepressivitet och för att samtala om livet med sjukdomen. Mötena bidrog till att underlätta tillvaron och det dagliga livet med sjukdomen.

Familjerna tog ett stort ansvar och var mycket engagerade, vilket var ett stort stöd för den som insjuknat. De drabbade personerna fick stöd för att stärka sin förmåga att hantera stress, det dagliga livet med sjukdomen och sociala funktioner, vilket också stärkte självförtroendet. 

Pedagogiska insatser tycks fylla en viktig funktion både för den som drabbas av bipolär sjukdom och för anhöriga i återupprättandet och bibehållandet av viktiga vardagsfunktioner. Det är viktigt att hälso- och sjukvården bemöter både de drabbades och anhörigas behov för att stärka samtliga parters chanser till ett bra liv.

Källa: Dahlqvist Jönsson P. Living with Bipolar Disorder. The Experiences of the Persons Affected and their Family Members, and the Outcomes of Educational Interventions. Dissertation. Institute of Health and Care Sciences, Univeristy of Gothenburg, 2010.

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Research, Social Support, Swedish and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s