Folie à deux eller “It takes two to tango”

Folie à deux, också kallad inducerad psykos, är en ovanlig psykisk störning av psykostyp där två personer, eller fler, delar samma vanföreställningar. Det kan exempelvis handla om förföljelseidéer eller hallucinationer.

Oftast rör det sig om personer med en nära känslomässig anknytning, som lever isolerat och tätt inpå varandra. Den primära, ofta dominerande personens vanföreställningar påverkar den andra individen. En separation kan leda till att den sistnämnda tillfrisknar utan behandling.

Advertisements
This entry was posted in Swedish and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s