Tokigt, eller bara sorgligt?

Neuropsykiatriska tillstånd, exempelvis depression, är en av det främsta bidragande orsakerna till nedsatt hälsotillstånd. Världhälsoorganisationen uppskattar att depression blir den andra största orsaken till förlorade levnadsår på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning år 2020, globalt sett.

Hjärnkolls opinionsundersökningar visar att män, i högre utsträckning än kvinnor, anser att det är skamligt med psykiska problem. Färre män än kvinnor vet vart de kan vända sig om de drabbas av psykisk ohälsa och söker också mer sällan professionell hjälp. Fler män än kvinnor uppger att de har någon nära person att prata med, men menar samtidigt att de är osäkra på om de skulle berätta för en vän om eventuella psykiska problem.  

Mer än varannan person uppger att någon i den nära omgivningen har haft psykiska problem, eller att de själva har sökt professionell hjälp för det (en av fyra). Samtidigt anser mer än 25 procent av allmänheten att de har en helt eller delvis negativ inställning till personer med psykiska problem eller funktionsnedsättning.

Mellan 26 och 33 procent anser att utlokaliseringen av psykiatrisk verksamhet inte bör ske i bostadsområden då det ugör en fara för lokalbefolkningen. Att arbeta med en person med psykisk sjukdom visade sig vara otänkbart för 25 procent av allmänheten och att bjuda hem någon likaså för 20 procent. Över hälften skulle inte anlita en tidigare sjuk person som barnvakt.

I korthet visar Hjärnkolls opinionsundersökningar en dyster bild av allmänhetens syn på personer med psykisk sjukdom. Snart den andra största orsaken till nedsatt hälsotillstånd.

Medierna har också spätt på med en bild av personer med psykisk sjukdom som våldsamma. Något som bidrar till stigmatiseringen av en hel grupp individer, som troligtvis inte är representativ för majoriteten. Eller skulle de 121 miljonerna individer som drabbas av depression globalt vara våldsamma? Det låter tokigt, riktigt tokigt.

Länk till Hjärnkolls opinionsundersökningar

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Research, Stigma and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s