Vem hjälper unga med psykisk ohälsa?

Det finns allvarliga brister i vården av barn och unga (6-18 år) som drabbas av psykisk ohälsa, vilket leder till att ungdomar inte får den hjälp de behöver. Det visar Socialstyrelsens senaste granskning.

Bland de inspekterade verksamheterna finns vårdcentraler, barnavårdscentraler (BVC), ungdomsmottagningar, skolhälsovård, samt öppen och sluten vård inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP).

Det utgör ett allvarligt problem och hot mot ungas hälsa i en tid då allt fler uppges lida av psykisk ohälsa eller sjukdom. Hos pojkar syns oftast ett utåtagerande beteende, medan flickor uppvisar självskadebeteenden. Även självmordsfrekvensen har ökat dramatiskt.

Genom granskningen kunde man konstatera att ansvarsfördelningen och uppdragen inom landstingens och kommunens verksamheter var otydliga. Detta leder till oklarheter gällande vem som ska stå för de primära vårdsinsatserna till ungdomarna. Den otydliga gränsdragningen resulterar i att ingen tar ansvar, vilket kan leda till en onödig hälsoförsämring hos dem som drabbas.

Andra orsaker till den uteblivna vården kunde härledas till personal- och tidsbrist och en avsaknad av en övergripande organiserad samverkan mellan verksamheterna. Ungdomar som är på gränsen mellan BUP och vuxenpsykiatrin kan hamna mellan stolarna och få svårt att få hjälp.  

Granskningen visade även på svårigheter i kontakten med BUP, så som långa väntetider, problem relaterade till att ungdomarna själva måste söka hjälp, samt att barn inte får komma till BUP själva, utan sällskap av vårdnadshavare. En basutredning måste vara gjord innan barnen kommer till BUP, vilket också betraktades som ett hinder.

Det är viktigt att sätta in hjälp i god tid för att förebygga och förhindra ytterligare psykiska problem. Det behövs tydliga insatser från myndigheter och vårdverksamheter för att säkra vårdkedjan, men även utökade resurser.

Barn och unga ska inte behöva må så dåligt och vara offer för en otydlig organisation och samverkan. Ungdomarna är vår framtid. Och för att framtiden ska vara ljus behövs resurser idag.

Pressmeddelande från Socialstyrelsen

Advertisements
This entry was posted in Health Care, Suicide, Swedish, Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s